Viktigt att veta vid användning/köp av bilder

Det är aldrig okej att använda en bild du inte har köpt! Se punkt 5 nedan angående otillåten användning.

Dessa villkor är i enlighet med svensk lagstiftning. Upphovsrättslagen gällande fotografiska verk finns att läsa i sin helhet på www.riksdagen.se.


  1. Användningsrätt: Du köper användningsrätt till bilden och får använda den enligt dessa villkor. Du får använda bilden för privat användning, publicering i sociala medier/på hemsidor och i försäljningsannonser. Marknadsföring och tryck i tidskrifter ingår inte i denna användningsrätt och det är inte tillåtet att använda bilderna i foto-/bildtävlingar.
  2. Namnangivelse: Vid all publicering av bilderna ska fotografens namn anges, t ex Foto: Jennifer Dahl. Vid utebliven namnangivelse kan 100% av bildens pris komma att faktureras. Om bilden innehåller uppgifter om fotografen behöver du inte även skriva ut fotografens namn, men du får inte beskära eller på något vis ta bort informationen på bilden.
  3. Bildåtergivning: Ändring, beskärning och annan bearbetning av bild får inte göras utan fotografens skriftliga medgivande.
  4. Överlåtelse: Det är ej tillåtet att överlåta eller sälja bildanvändningen till tredje person, familjemedlemmar undantaget.
  5. Otillåten användning: Vid otillåten användning av bild faktureras bildens pris med ett skadeståndspåslag om 150%.
  6. Äganderätt: Fotografen innehar fullständig äganderätt till bilden som således är upphovsrättsskyddad. Fullständiga rättigheter till bilden går att köpa.